Grov misshandel – hårda straff

Årligen anmäls ungefär 80.000 fall av misshandel, vilket gör det till ett vanligt brott i Sverige. Det finns skillnader mellan hur alla dessa anmälningar ser ut. Vissa klassificeras som ringa misshandel och då kan det exempelvis handla om knuffar och måttade slag i en krogkö och som en följd av berusning.

Andra typer av misshandlar kan vara betydligt råare och där kan också påföljden bli betydligt hårdare. Då straffskalan för en ringa misshandel ligger mellan böter och fängelse i maximalt sex månader så ser man att en grov misshandel kan innebära att man döms till fängelse i som minst ett år och som mest 6 år.

Det är således en väldigt skillnad mellan en misshandel som räknas som en ringa och en grov sådan. En grov misshandel sker ofta med något typ av tillhygge och där även exempelvis andra detaljer tas med i bedömningen. Ser man exempelvis att en gärningsman visat en särskilt råhet eller hänsynslöshet så väger det tungt. Samma sak om offret har allvarliga skador som en följd av det våld som skett. Att förgifta någon är även det något som kan räknas som en misshandel och där blir således en allvarlig sjukdom som en följd av detta något som kan räknas som en grov misshandel.

Har du blivit utsatt för en grov misshandel?

Det är viktigt att man vågar anmäla om man exempelvis blivit slagen och fått skador som en följd av detta. Givetvis är det extra viktigt om man fått allvarliga skador och där man utsatts för en grov misshandel. Genom att anmäla så kan du också få rättvisa – och slippa se att en gärningsman upprepar brottet mot någon annan.

Om du skulle ha blivit utsatt för en grov misshandel så har du rätt till ett målsägarbiträde som är med dig både vid polisförhör och i rätten. Det är en trygghet för dig då denne kan avleda olika frågor från den offentlige försvarare som gärningsmannen valt. Du får professionell hjälp och ett mentalt stöd genom en jobbig process. Du har själv rätt att välja vilken advokat som ska vara ditt målsägarbiträde. Ta till vara på den möjligheten.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Privatdetektiv Stockholm – ta hjälp av ett proffs

Det finns många lägen där man behöver få sina misstankar bekräftade eller där man känner att magkänslan säger något som man bör lyssna på. Det kan handla om att man misstänker att partnern har en affär, det kan handla om att man som företagare vill veta mer om en person man planerar att anställa eller om att man vill veta mer om exempelvis en granne som verkar ha någonting skumt för sig. Genom att anlita en privatdetektiv i Stockholm så får man snabba svar och effektiva, grundliga resultat till en väldigt rimlig peng.

Att anlita en privatdetektiv i Stockholm kan ge dig de svar du behöver för att gå vidare. Du kanske känner att din partner har någonting för sig som de behöver veta mer om. Det kan handla om en otrohetsaffär, om ett spelmissbruk eller om någon annan mörk hemlighet.

Det kan även handla om att du tycker att en vän beter sig väldigt suspekt och agerar konstigt på ett sätt som får dig att misstänka att något inte är som det ska. Eller också kan det handla om att du misstänker att exempelvis en granne bryter mot de gemensamma regler och stadgar som finns gällande uthyrning i andrahand.

En privatdetektiv i Stockholm jobbar diskret

Oavsett vilket så kan en privatdetektiv hjälpa dig att få svar på dina frågor – och detta utan att du röjs och att din egen identitet avslöjas. Du anlitar en privatdetektiv i Stockholm, du förklarar dina farhågor och denne sätter sedan igång med en mer ingående övervakning som dokumenteras via bilder och exakta klockslag.

Har du fel så är det inte mer än så – har du däremot rätt och där dina magkänslor visar sig stämma, ja, då har du också betalat för en tjänst som kommer att hjälpa dig från framtida misstag.

Det senare är idag något som många företag tagit fasta på. I samband med att man ska rekrytera så väljer man att anlita en privatdetektiv som undersöker de mest intressanta kandidaterna. Stämmer allt som står skrivet i CV:et, existerar alla referenser, hur ser bakgrunden ut rent civilt och hur agerar personen på exempelvis Sociala medier? En privatdetektiv i Stockholm går på djupet och hjälper företag från att göra dyra felrekryteringar.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Hur söker ni om arbetstillstånd?

När behöver man egentligen ett arbetstillstånd och hur går det till när man söker det? Vägen till att få arbetstillståndet snabbare kan du läsa om här.

Har ni planer på att ta in personal till ert arbete från ett annat land? Det är många företag idag i Sverige som gärna tar in utländsk arbetskraft. Men det är inte helt okomplicerat att göra. Ska ni ta in arbetskraft från ett land utanför EU så behöver ni ansöka om ett arbetstillstånd till den tänkta för jobbet.

Eftersom det kan vara lite komplicerat, så är det allra bästa att ta hjälp av jurister som är experter på arbetstillstånd. De har full koll på vad som ska skrivas i ansökningen och vad ni måste ha gjort för att personen ska kunna söka ett arbetstillstånd. Ni får hjälp med det hela vägen.

Hur lång tid tar en ansökan om arbetstillstånd?

Det kan vara svårt att inte vara för ivrig om man har fått en jobbchans, eller hittat en perfekt kandidat för jobbet. När det kommer till att söka arbetstillstånd, så behöver ni ha is i magen. Migrationsverkets handläggningstid är mellan fyra månader till ett år.

Anlitar ni däremot jurister, som är experter inom det området och är certifierade av Migrationsverket, så kan ni få ned tiden till bara några veckor. Det kan alltså göra en enorm skillnad. Det är värt att anlita dem för hjälp med arbetstillståndet. Chanserna att ni får ett positivt besked blir större när ni anlitar juristerna.

Läs mer kring arbetstillstånd och lär dig mer, på denna sida: arbetstillstånd.eu

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Få hjälp i en vårdnadstvist

Problem som uppstår när barn är inblandade i bilden, kan bli komplicerade. Det är inget man ska gå igenom själv. Det finns hjälp att få vid en vårdnadstvist.

Aldrig kunde Elin tänka sig att det skulle bli så här, att sådana problem skulle uppstå och att hon rent av behövde hjälp från jurister. Låt oss ta det från början. 32-åriga Elin hade varit i ett och samma förhållande i cirka 10 år. Allt hade varit som en dans på rosor, och trots den långa tiden, så fanns kärleken där.

Att skaffa barn med sin partner, det var aldrig något hon tvekade om. Han var den rätta. Tills en dag, då allting ändrades. Han blev disträ, tog avstånd och visade inte längre kärlek. Efter månader av försök att fixa det, där allting eskalerade, så såg hon ingen annan utväg än att lämna honom. Tyvärr blev det inte så eneklt.

Du är inte ensam i vårdnadstvisten

Elin trodde att det skulle fungera att vara separerade. Att barnen skulle få träffa sin pappa lika mycket som mamma. Så blev inte fallet. Bråken blev allt fler och fler allteftersom tiden gick och inte allt för sällan handlade de om barnen.

Det gick så långt att de hamnade i en vårdnadstvist. Elin visste redan från början att det var något hon inte kunde stå ensam i. Hon vände sig till duktiga jurister som hjälpte henne. De tog sig an hennes ärende på ett seriöst sätt och gjorde allt de kunde för henne.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik