Vi är jurister och advokater med rätt kunskaper

Har du funderat över vad som gäller rent juridiskt i olika situationer? Vår vardag präglas av regler och lagar och hela vårt samhälle är byggt av juridik. Vad är rätt och vad är egentligen fel?

Många situationer är uppenbara och där vi genast kan peka på vad som är lagligt och vilket alternativ som bryter mot lagar och regler. Andra blir mer diffusa och det senare är något som kan skapa problem. Man kan som privatperson – och företag – hamna i prekära situationer som innebär en tvist mot någon annan; trots att man handlat i en tro om att man gjort rätt. Juridik är komplex och i vissa avseenden svårt att tolka. Vi ska göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Den här sajten ska uteslutande handla om juridik och där vi – baserat på vår kunskap och erfarenhet – reder ut vad som egentligen gäller i olika situationer. Hur fungerar en arvstvist, vad ska man tänka på om man hamnar i en vårdnadstvist och vad är egentligen sant vad gäller dolda fel i hus? Vår ambition är att skriva informativa, sakliga texter om juridik, lagar och regler.

Som utbildade jurister och advokater så har vi kött på benen i nästan alla juridiska fält och förgreningar. Detta är något som vi vill förmedla vidare. Vi vill göra juridiken mer tillgängligt och genom detta förhindra dig från att hamna i situationer som både kan bli långdragna och kostsamma. Det sunda förnuftet kan rädda dig i många fall, men ibland så krävs även annan expertis och kunskap. Den hittar du på den här sidan. Välkommen.