Allt som rör juridik

Välkommen till en sida som ska handla om allt som rör juridik. Vårt samhälle bygger på juridik och allt vi gör styrs av olika lagar och regler. För det mesta så är detta glasklart, medan det i andra fall kan vara mer luddigt och svårare att förstå sig på.

Vår förhoppning – och ambition – är att sudda ut gränserna och göra det svåra lite enklare. Vi ska titta närmare på våra svenska lagar, på juridik i vardagen och ge exempel på vad som gäller i olika situationer.


Undvik en vårdnadstvist

En oroande ökning syns i Sverige vad gäller vårdnadstvister. En vårdnadstvist innebär alltid en stor påfrestning för barnen och finns det inga uppenbara skäl – hot, våld, kriminalitet, psykiskt sjukdom (där barnen riskerar att fara illa) eller exempelvis sexuella övergrepp – så är en vårdnadstvist något som bör undvikas.

Kan man exempelvis inte komma överens om boende och andra detaljer så kan man ta juridisk hjälp och dessutom delta i samarbetssamtal anordnade av Socialtjänsten i den kommun man bor i. Det ger ofta lösningar som inte tenderar att åsamka barnen lika stor skada som en vårdnadstvist kan göra. I vissa fall finns emellertid ingen annan utväg och då bör man hitta rätt juridisk hjälp.

Kunnig jurist i familjerätt i Stockholm

Familjerätt är ett juridiskt område som ofta framkallar större känslor än andra frågor inom juridiken. Det kan handla om en vårdnadstvist, det kan innebära en tvist gällande ett arv eller om att en skilsmässa blir infekterad.

Gemensamt mellan alla frågor inom familjerätt i Stockholm är att det krävs professionalism. Genom rätt juridisk hjälp så ger man sig själv en bättre chans att få rätt. Dessutom så handlar det väldigt mycket om ett stöd också. Vid frågor inom familjerätt så kan man ofta känna sig ensam och utsatt. Juristen fungerar då som ett stort stöd som man kan luta sig mot då det blåser som värst. Därför blir familjerätt ofta något som passar enbart vissa jurister och advokater.

Kontakta en advokatbyrå

Om man hamnar i en situation där man behöver juridisk hjälp, rådgivning eller någon som företräder de egna intressen man har rent rättsligt så är en advokatbyrå det bästa valet. På en advokatbyrå arbetar advokater.

Det är en skillnad mot en juristbýrå och just det gör ofta stor skillnad. Jurist kan egentligen vem som helst kalla sig. Advokat å sin sida är en skyddad titel som kräver gedigen utbildning och ett upptagande av Advokatsamfundet. Det sker som frukten av att man visat sig kapabel både rent professionellt och kring hur man är som människa i övrigt.

Advokatsamfundet ställer väldigt höga krav kring vem som väljs in. Det borgar för en högre kvalitet och en bättre juridisk hjälp då du väljer en advokatbyrå.

Våga anmäla en våldtäkt

Den vanliga våldtäkten sker inte i mörkret av en okänd gärningsman: den sker i det egna hemmet och där gärningsmannen är någon man känner sedan tidigare. Det är något som gör det svårt att anmäla en våldtäkt som offer. En annan försvårande omständighet är att det kan vara svårt att både blir trodd och att få rätt rent juridiskt. Där kan skillnaden vara rätt juridisk hjälp och redan på att tidigt stadie.

Att kontakta en jurist eller en advokat med vana av att företräda våldtäktsoffer kan ge en betydligt större chans till en fällande dom. Att fler vågar anmäla en våldtäkt är viktigt då tyvärr mörkertalet kring detta fruktansvärda brott är väldigt stort.

Misstänkt för narkotikabrott?

Att vara misstänkt för ett narkotikabrott är ofta värre än att vara misstänkt för något annat typ av brott. Det är stigmatiserande och många upplever att de är dömda redan på förhand. Även om man skulle frias i rätten så ligger samhällets dom som en blöt filt över den misstänkte; helt enligt devisen om Ingen rök utan eld. Det är problematiskt och något som måste stoppas.

Ett narkotikabrott är allvarligt – ingen tvekan om den saken – men samtidigt så handlar det också om att ingen person är skyldig innan en dom har fallit. Samma sak gäller då man avtjänat ett eventuellt straff för ett narkotikabrott.

Konflikter om dolda fel hus ökar

Priserna för villor och hus har under senare år ökat markant över hela Sverige. Tyvärr har även tvister i samband med försäljningar ökat och mest tydligt är detta gällande dolda fel i hus. En köpare upptäcker att huset har något typ av fel och vill som en följd av detta ha ersättning av säljaren – eller häva köpet.

Det som gäller vid dolda fel i hus är att felet inte ska ha kunnat upptäckas vid besiktningen – av en professionell besiktningsman – och att det heller inte ska ha kunnat antas som en följd av husets ålder. Många köpare gör felaktiga tolkningar i detta. I vissa fall har man emellertid också helt rätt i dessa antaganden. Oavsett vilket så kan rätt juridisk hjälp vara nödvändigt.