Grov misshandel – hårda straff

Årligen anmäls ungefär 80.000 fall av misshandel, vilket gör det till ett vanligt brott i Sverige. Det finns skillnader mellan hur alla dessa anmälningar ser ut. Vissa klassificeras som ringa misshandel och då kan det exempelvis handla om knuffar och måttade slag i en krogkö och som en följd av berusning.

Andra typer av misshandlar kan vara betydligt råare och där kan också påföljden bli betydligt hårdare. Då straffskalan för en ringa misshandel ligger mellan böter och fängelse i maximalt sex månader så ser man att en grov misshandel kan innebära att man döms till fängelse i som minst ett år och som mest 6 år.

Det är således en väldigt skillnad mellan en misshandel som räknas som en ringa och en grov sådan. En grov misshandel sker ofta med något typ av tillhygge och där även exempelvis andra detaljer tas med i bedömningen. Ser man exempelvis att en gärningsman visat en särskilt råhet eller hänsynslöshet så väger det tungt. Samma sak om offret har allvarliga skador som en följd av det våld som skett. Att förgifta någon är även det något som kan räknas som en misshandel och där blir således en allvarlig sjukdom som en följd av detta något som kan räknas som en grov misshandel.

Har du blivit utsatt för en grov misshandel?

Det är viktigt att man vågar anmäla om man exempelvis blivit slagen och fått skador som en följd av detta. Givetvis är det extra viktigt om man fått allvarliga skador och där man utsatts för en grov misshandel. Genom att anmäla så kan du också få rättvisa – och slippa se att en gärningsman upprepar brottet mot någon annan.

Om du skulle ha blivit utsatt för en grov misshandel så har du rätt till ett målsägarbiträde som är med dig både vid polisförhör och i rätten. Det är en trygghet för dig då denne kan avleda olika frågor från den offentlige försvarare som gärningsmannen valt. Du får professionell hjälp och ett mentalt stöd genom en jobbig process. Du har själv rätt att välja vilken advokat som ska vara ditt målsägarbiträde. Ta till vara på den möjligheten.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik