Bygg hus i Göteborg

För att en byggnation ska fungera smidigt så krävs det att dokument och avtal är korrekt utförda och underskrivna. Det är en förutsättning för att arbetet ska flyta på utan besvär.

Om du någonsin har byggt ett hus så vet du hur mycket pappersarbete det innebär. Och det gäller även ifall du väljer en totalentreprenad där du endast har en enda partner. Men det är viktigt att du vet exakt vad du kan förvänta dig ifall något skulle gå fel. Och även hur det ska gå till när det går rätt. För allt detta ska specificeras i avtalen och dokumenten, för att tvister ska slippas och arbetet ska löpa på snabbare och mer smärtfritt.

Kortare studier inom juridik

I en stor stad som Göteborg sker det många byggnationer av såväl mindre hus som större. Och även av vägar, parkeringsplatser och allt som innebär en byggnation av något slag. För att underlätta för alla parter bör man därför se till att någon har en kunskap inom allt som rör det juridiska vid byggnationen.

Det kan handla om gränsdragningar, ansvarsområden, tidsplaner med mera. Allt som gör att byggnationen inte behöver stoppas för att diskussioner utbryter gällande vem som är ansvarig för vad. Eller att det ska uppstå viten i efterhand som till och med kan gå till domstol, för att man inte är överens om vem som ska stå för skulden. Däremot är det en enklare juridik som kan skötas av en platschef eller liknande, vid mindre byggnationer. Läs mer om entreprenadjuridik på denna hemsida: entreprenadjuridikgöteborg.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Gemensam eller enskild vårdnad

Det händer tyvärr ibland att man som vårdnadshavare har svårt att komma överens i viktiga frågor rörande det gemensamma barnet. I sällsynta fall kan det också vara bäst med enskild vårdnad.

Oftast uppstår en vårdnadstvist i samband med en skilsmässa eller separation. Vårdnadshavarna har då svårt att komma överens och gemensamt besluta i viktiga och praktiska saker rörande barnets hälsa och välbefinnande. Det kan röra frågor som var barnet ska gå i skolan, var det ska bo eller hur man ska fördela umgänget. I Sverige anses det generellt vara bäst för barnet med delad vårdnad, men det finns naturligtvis undantag. Det kan exempelvis vara om den ena föräldern har missbruksproblem eller misshandlar den andra föräldern eller barnet, fysiskt eller psykiskt. I sådana fall kan en domstol döma till ensam vårdnad för den ena av föräldrarna.

En advokat kan medla i vårdnadstvister

Det är alltid bra att först försöka lösa vårdnadstvisten utanför domstol, eftersom det brukar vara bättre för barnet. En advokat som är specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister kan hjälpa till att medla mellan två föräldrar. Genom att söka hjälp tidigt i konflikten ökar chansen att man ska lyckas komma överens och inte behöva mötas i rätten. Men ibland går det tyvärr inte och då måste tvisten avgöras i domstol. Då är det viktigt att man som förälder anlitar en erfaren advokat i Borlänge, specificerad på familjerätt. I vårdnadstvister utgår domstolen alltid från barnet och vad som är bäst för det, och bryr sig inte alls om föräldrarna, och vanligtvis dömer tingsrätten till gemensam vårdnad.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Anlita en specialist på affärsjuridik i Göteborg

Bolagsbildning, fusioner, konkurser och en hel mängd andra saker ingår i arbetsuppgifterna för en affärsjurist. Oavsett vilken problemställning det än gäller, kan en jurist hjälpa.

Det kan gälla generationsskifte i ett företag, när ägarna ska lämna över ledarskapet till sina barn. Kanske har man lite olika inställning till företagsamheten, och då gäller det att överbrygga de olikheter som finns. Kanske fortsätter företaget men har en lite annan inriktning när det gäller sortiment. Ett företag som har tillverkat sockertänger kanske fortsätter med lite modernare varor.

Hur man fördelar tillgångar och vinst

Ibland kan det vara ett av ägarnas barn som vill fortsätta att driva verksamheten. Frågan är då hur de andra ska kompenseras. Vinstutdelning och många andra frågor i sammanhanget kan en affärsjurist ge råd om, och advokaten kan också fungera som ett bollplank när ägarfamiljen har frågor eller funderingar. En ägare kan vilja vara rättvis mot sina barn, men det kanske bara är ett av dem som vill lägga ner jobb och energi i företaget. Hur gör man då?

Arv och vinstdelning är viktiga frågor som en affärsjurist får handskas med, men affärsjuridik kan också gälla bolagsformer. Den som har ett handelsbolag kanske vill ombilda det till ett aktiebolag. Inga frågor är främmande för en affärsjurist, och ofta har en sådan stor erfarenhet av liknande frågor sedan tidigare. Fusioner, rekonstruktioner och konkurser är också sådant som dyker upp ibland inom affärsjuridik i Göteborg, och man kontaktar en rutinerad affärsjurist för att få tips på hur man går vidare. Läs mer om affärsjuridik på denna webbsida: affärsjuridikgöteborg.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Behöver du diskutera om arvsrätt?

Den vanliga kärnfamiljen har ganska klara regler för vem som ärver. Barnen får dela på kvarlåtenskapen när båda föräldrarna är döda, men särkullbarn och halvsyskon komplicerar saken.

För inte så länge sedan var det bara barn födda inom äktenskapet som hade arvsrätt. När reglerna ändrades blev det ofta fler om budet. Halvsyskon dök upp på begravningen, och särkullbarn kan idag kräva ut arvet direkt. Det har komplicerat saken för många, och det bästa är att konsultera en advokat som reder ut frågorna om arv för halvsyskon och kan hjälpa till med att skriva ett testamente.

Rätt ska vara rätt

Den vanliga bilden är att det finns en styvmor eller styvfar som vill missunna sina styvbarn att få ut sitt arv för att istället gynna sig själv eller sina egna barn. Givetvis kan det vara så, och därför har lagen kommit att ändras, så att inga barn går miste om sitt arv. Sin laglott har de alltid rätt till oavsett testamente, och det är hälften av arvslotten.

Men ibland kan det vara en biologisk förälder som är ovän med ett barn. Kanske barnet är brottsling eller slösar upp varenda krona på knark eller sprit. Då kan föräldern, som kanske har betydande tillgångar eller ett företag, vilja skydda sina andra barn.
Är föräldrarna skilda kan det finnas hämndkänslor och andra obearbetade problem som kommer fram till ytan vid diskussioner om arvsrätt. Det finns många olika omständigheter i livet, men en skicklig advokat har sett och hört det mesta och svarar gärna på dina frågor.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vårdnaden om ett gemensamt barn

Det finns alltid en anledning till att separationer sker och det är inte alltid något som är negativt. Men för en förälder kan det vara tufft att plötsligt inte få träffa sitt barn dagligen.

När en separation har skett och man ska komma överens om hur barnets kommande tillvaro ska vara, så kan det vara mycket svårt att lösa det som föräldrar. Det kan till och med vara så att den ena föräldern känner att det är omöjligt att dela på allt ansvar och alla beslut som rör barnet. Då går det att ta ärendet till rättegång genom en vårdnadstvist. Ett ärende som innebär att man ska besluta gällande föräldrarnas vårdnad om sitt barn.

Svårt eller skadligt beteende

En förälder kan mista vårdnaden om sitt barn av flera olika anledningar och det behöver inte vara för att föräldern på något sätt skadar sitt barn. Även om det i sig är en stor anledning till att vårdnaden tas bort från föräldern. Men det kan även vara för att föräldern hotar eller skadar den andra föräldern. Något som i sig på ett sätt skadar barnet men som också innebär att det blir omöjligt för föräldrarna att samarbeta och ha en god kommunikation. Föräldrar som mister vårdnaden kan även ha stora psykiska problem eller missbruksproblem. Och i vissa fall kan det även vara en allvarlig sjukdom som gör att den andra föräldern behöver kunna fatta alla beslut om barnet själv. Men det kan även vara oförmåga att samarbeta.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vid vissa brottmål står staten för advokatkostnaden

Är man misstänkt för ett brott som kan ge minst sex månaders fängelse har man oftast rätt till en offentlig försvarare. Detta innebär att det då är staten som betalar advokatkostnaden.

Man får inte per automatik en offentlig försvarare, utan processen är att tingsrätten måste fatta ett beslut om detta. När beslutet tas utser de även en försvarare men man har då också möjlighet att själv välja försvarsadvokat. Det är inte alltid den advokat som tingsrätten utser är särskilt erfaren eller ens specialiserad på brottmål. Eftersom brottmål är allvarliga saker och man inte heller bör lämna något år slumpen, gör man bäst i att själv föreslå en brottmålsadvokat. Det är inte alltid man direkt vet namnet på en advokat, men man kan be om att få byta advokat vid ett senare tillfälle.

Det är viktigt att man litar på sin brottmålsadvokat

Enklaste sättet att hitta en brottmålsadvokat i Helsingborg är genom att söka på nätet. Första kontakten med advokaten brukar tas på telefon och man brukar då kort få redogöra för vad som har hänt. Det händer att advokater tackar nej till uppdrag på grund av tidsbrist eller att de känner att de inte är rätt person för uppdraget. Många gånger kan de då istället rekommendera en kollega. Det är viktigt att man själv också tror på sin advokat och att man känner förtroende. Känner man sig tveksam efter första mötet eller om något ändras med tiden ska man inte dra sig för att byta advokat.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Bra att veta om bodelning

Att skiljas och separera är många gånger känslosamt. Samtidigt finns det flera praktiska saker att tänka på, som hur hem och tillgångar ska delas upp. Ibland kan man behöva juridisk hjälp.

I den bästa av världar älskar vi varandra tills döden skiljer oss åt, men verkligheten ser tyvärr inte ut så. Vid en skilsmässa eller separation ska den gemensamma egendomen delas upp vid en bodelning. Tyvärr händer det att man inte alltid är överens om vad som är gemensam och enskild egendom, och en tvist kan uppstå. Många gånger hade bråk och tråkigheter kunnat undvikas om det bara hade funnits ett äktenskapsförord eller samboavtal. Vissa drar sig för att skriva detta eftersom det kan tyckas oromantiskt och lite pinsamt att föra frågan på tal. Det är synd eftersom ett äktenskapsförord eller samboavtal många gånger också kan synliggöra saker och göra att man gemensamt planerar för framtiden på ett annat sätt.

Samboavtal och äktenskapsförord

Man kan upprätta ett äktenskapsförord eller samboavtal även som gifta och sambor vid ett senare tillfälle. Kanske har man som sambo införskaffat en gemensam bostad, men det är bara en av parterna som har betalat den. Utan ett samboavtal kommer bostaden vid en separation att behöva delas lika. Detsamma gäller släktgården eller sommarstugan som har gått i arv i generationer. För att det ska förbli så, och de inte riskerar att säljas vid en skilsmässa, bör de skrivas som enskild egendom. För att avtalen ska bli korrekt upprättade och giltiga bör man ta hjälp av en advokat specialiserad på bodelning.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik