Vid vissa brottmål står staten för advokatkostnaden

Är man misstänkt för ett brott som kan ge minst sex månaders fängelse har man oftast rätt till en offentlig försvarare. Detta innebär att det då är staten som betalar advokatkostnaden.

Man får inte per automatik en offentlig försvarare, utan processen är att tingsrätten måste fatta ett beslut om detta. När beslutet tas utser de även en försvarare men man har då också möjlighet att själv välja försvarsadvokat. Det är inte alltid den advokat som tingsrätten utser är särskilt erfaren eller ens specialiserad på brottmål. Eftersom brottmål är allvarliga saker och man inte heller bör lämna något år slumpen, gör man bäst i att själv föreslå en brottmålsadvokat. Det är inte alltid man direkt vet namnet på en advokat, men man kan be om att få byta advokat vid ett senare tillfälle.

Det är viktigt att man litar på sin brottmålsadvokat

Enklaste sättet att hitta en brottmålsadvokat i Helsingborg är genom att söka på nätet. Första kontakten med advokaten brukar tas på telefon och man brukar då kort få redogöra för vad som har hänt. Det händer att advokater tackar nej till uppdrag på grund av tidsbrist eller att de känner att de inte är rätt person för uppdraget. Många gånger kan de då istället rekommendera en kollega. Det är viktigt att man själv också tror på sin advokat och att man känner förtroende. Känner man sig tveksam efter första mötet eller om något ändras med tiden ska man inte dra sig för att byta advokat.