Vårdnaden om ett gemensamt barn

Det finns alltid en anledning till att separationer sker och det är inte alltid något som är negativt. Men för en förälder kan det vara tufft att plötsligt inte få träffa sitt barn dagligen.

När en separation har skett och man ska komma överens om hur barnets kommande tillvaro ska vara, så kan det vara mycket svårt att lösa det som föräldrar. Det kan till och med vara så att den ena föräldern känner att det är omöjligt att dela på allt ansvar och alla beslut som rör barnet. Då går det att ta ärendet till rättegång genom en vårdnadstvist. Ett ärende som innebär att man ska besluta gällande föräldrarnas vårdnad om sitt barn.

Svårt eller skadligt beteende

En förälder kan mista vårdnaden om sitt barn av flera olika anledningar och det behöver inte vara för att föräldern på något sätt skadar sitt barn. Även om det i sig är en stor anledning till att vårdnaden tas bort från föräldern. Men det kan även vara för att föräldern hotar eller skadar den andra föräldern. Något som i sig på ett sätt skadar barnet men som också innebär att det blir omöjligt för föräldrarna att samarbeta och ha en god kommunikation. Föräldrar som mister vårdnaden kan även ha stora psykiska problem eller missbruksproblem. Och i vissa fall kan det även vara en allvarlig sjukdom som gör att den andra föräldern behöver kunna fatta alla beslut om barnet själv. Men det kan även vara oförmåga att samarbeta.