Bra att veta om bodelning

Att skiljas och separera är många gånger känslosamt. Samtidigt finns det flera praktiska saker att tänka på, som hur hem och tillgångar ska delas upp. Ibland kan man behöva juridisk hjälp.

I den bästa av världar älskar vi varandra tills döden skiljer oss åt, men verkligheten ser tyvärr inte ut så. Vid en skilsmässa eller separation ska den gemensamma egendomen delas upp vid en bodelning. Tyvärr händer det att man inte alltid är överens om vad som är gemensam och enskild egendom, och en tvist kan uppstå. Många gånger hade bråk och tråkigheter kunnat undvikas om det bara hade funnits ett äktenskapsförord eller samboavtal. Vissa drar sig för att skriva detta eftersom det kan tyckas oromantiskt och lite pinsamt att föra frågan på tal. Det är synd eftersom ett äktenskapsförord eller samboavtal många gånger också kan synliggöra saker och göra att man gemensamt planerar för framtiden på ett annat sätt.

Samboavtal och äktenskapsförord

Man kan upprätta ett äktenskapsförord eller samboavtal även som gifta och sambor vid ett senare tillfälle. Kanske har man som sambo införskaffat en gemensam bostad, men det är bara en av parterna som har betalat den. Utan ett samboavtal kommer bostaden vid en separation att behöva delas lika. Detsamma gäller släktgården eller sommarstugan som har gått i arv i generationer. För att det ska förbli så, och de inte riskerar att säljas vid en skilsmässa, bör de skrivas som enskild egendom. För att avtalen ska bli korrekt upprättade och giltiga bör man ta hjälp av en advokat specialiserad på bodelning.