Anlita en specialist på affärsjuridik i Göteborg

Bolagsbildning, fusioner, konkurser och en hel mängd andra saker ingår i arbetsuppgifterna för en affärsjurist. Oavsett vilken problemställning det än gäller, kan en jurist hjälpa.

Det kan gälla generationsskifte i ett företag, när ägarna ska lämna över ledarskapet till sina barn. Kanske har man lite olika inställning till företagsamheten, och då gäller det att överbrygga de olikheter som finns. Kanske fortsätter företaget men har en lite annan inriktning när det gäller sortiment. Ett företag som har tillverkat sockertänger kanske fortsätter med lite modernare varor.

Hur man fördelar tillgångar och vinst

Ibland kan det vara ett av ägarnas barn som vill fortsätta att driva verksamheten. Frågan är då hur de andra ska kompenseras. Vinstutdelning och många andra frågor i sammanhanget kan en affärsjurist ge råd om, och advokaten kan också fungera som ett bollplank när ägarfamiljen har frågor eller funderingar. En ägare kan vilja vara rättvis mot sina barn, men det kanske bara är ett av dem som vill lägga ner jobb och energi i företaget. Hur gör man då?

Arv och vinstdelning är viktiga frågor som en affärsjurist får handskas med, men affärsjuridik kan också gälla bolagsformer. Den som har ett handelsbolag kanske vill ombilda det till ett aktiebolag. Inga frågor är främmande för en affärsjurist, och ofta har en sådan stor erfarenhet av liknande frågor sedan tidigare. Fusioner, rekonstruktioner och konkurser är också sådant som dyker upp ibland inom affärsjuridik i Göteborg, och man kontaktar en rutinerad affärsjurist för att få tips på hur man går vidare. Läs mer om affärsjuridik på denna webbsida: affärsjuridikgöteborg.se