Gemensam eller enskild vårdnad

Det händer tyvärr ibland att man som vårdnadshavare har svårt att komma överens i viktiga frågor rörande det gemensamma barnet. I sällsynta fall kan det också vara bäst med enskild vårdnad.

Oftast uppstår en vårdnadstvist i samband med en skilsmässa eller separation. Vårdnadshavarna har då svårt att komma överens och gemensamt besluta i viktiga och praktiska saker rörande barnets hälsa och välbefinnande. Det kan röra frågor som var barnet ska gå i skolan, var det ska bo eller hur man ska fördela umgänget. I Sverige anses det generellt vara bäst för barnet med delad vårdnad, men det finns naturligtvis undantag. Det kan exempelvis vara om den ena föräldern har missbruksproblem eller misshandlar den andra föräldern eller barnet, fysiskt eller psykiskt. I sådana fall kan en domstol döma till ensam vårdnad för den ena av föräldrarna.

En advokat kan medla i vårdnadstvister

Det är alltid bra att först försöka lösa vårdnadstvisten utanför domstol, eftersom det brukar vara bättre för barnet. En advokat som är specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister kan hjälpa till att medla mellan två föräldrar. Genom att söka hjälp tidigt i konflikten ökar chansen att man ska lyckas komma överens och inte behöva mötas i rätten. Men ibland går det tyvärr inte och då måste tvisten avgöras i domstol. Då är det viktigt att man som förälder anlitar en erfaren advokat i Borlänge, specificerad på familjerätt. I vårdnadstvister utgår domstolen alltid från barnet och vad som är bäst för det, och bryr sig inte alls om föräldrarna, och vanligtvis dömer tingsrätten till gemensam vårdnad.